Kulturstipendiet 2007: Linda-Maria Birbeck

SWEA Hollands Kulturstipendium 2007 delades ut till Linda-Maria Birbeck.

Linda-Maria är en ung, innovativ fotograf. Hennes bilder har redan uppmärksammats och rönt uppskattning på en rad utställningar. Hon har nya spännande idéer med potential att nå en stor publik.

SWEA Holland vill genom detta stipendium ge Linda-Maria stöd och inspiration att fortsätta utveckla sitt arbete och konstnärskap.

Linda-Marias strävan att göra socialreportage, och då över något så alldagligt svenskt som “Svensson”, är mycket intressant, liksom hennes metod att genom empati i ord och bild fånga verkligheten på ett sätt som får oss att känna igen oss själva. Vi lever i en tid då bildspråket blir allt viktigare och en kombination av bild och berättande appellerar till många.

Att svenska Linda-Maria numera gjort Nederländerna till sitt hemland gör att hon troligen kan se den svenska vardagen med större perspektiv genom sin lins.

Som en uppmuntran till unga svenska tjejer delades också ett Ungdomsstipendium ut. Det gick till Eline Norberg.