Network Menu

SWEA Hollands styrelse

Styrelsen

Ordförande – Linda Sjöström

Vice ordförande – Johanna van Wijnen

Sekreterare/Webbansvarig – Linda Fröjse

Kassör – Madeleine Toe Laer

Medlemsansvarig – Maria Kroezen-Åkersten

Styrelseledamot: Emma Westsson

Styrelseledamot: Jeanette Broberg

Styrelseledamot: Nathalie Hermansson

Programgruppen

Gunilla Leons von Rosen

Linda Sjöström

Nathalie Hermansson

Jeanette Broberg

Valberedningen

Margareta Svensson

Susanne Wahlfors-Verheul

Klicka på länken och lär känna styrelsen