Network Menu

SWEA Hollands styrelse

Styrelsen

Ordförande – Pernilla Triel

Vice ordförande – Yvonne Nordlund

Sekreterare – Carolina de Klerk Nordholm

Kassör – Lotta de Wildt

Programansvarig – Anna Franzén

Medlemsansvarig – Maria Kroezen-Åkersten

Webbansvarig – Carin Nordberg

Styrelseledamot: Nathalie Hermansson

Programgruppen

Gunilla Leons von Rosen

Monica Härnquist

Eva Ruda-Nilsson

Valberedningen

Margareta Svensson

Klicka på länken och lär känna styrelsen