Network Menu

SWEA Hollands styrelse

Styrelsen

Ordförande – Pernilla Tiel

Vice ordförande – Yvonne Nordlund

Sekreterare – Carolina de Klerk Nordholm

Kassör – Eva van Doorn

Programansvarig – Anna Franzén

Medlemsansvarig – Maria Kroezen-Åkersten

Webbansvarig – Linda Fröjse

Styrelseledamot: Nathalie Hermansson

Programgruppen

Gunilla Leons von Rosen

Monica Härnquist

Astrid Surmatz

Valberedningen

Margareta Svensson

Klicka på länken och lär känna styrelsen