Network Menu

Medlemsansökan

i SWEA Holland
Var vänlig fyll i nedanstående blankett och klicka på ‘Skicka’ för att sända iväg den!

Ansökan om medlemskap i SWEA Holland

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering