Network Menu

Kulturstipendiet

SWEA Holland har hittills vid fyra tillfällen, 2002, 2007, 2012 och 2017 delat ut kulturstipendium. Ändamålet med stipendiet är att främja SWEAs syfte: “att stödja, bevara, främja och utveckla kunskap i svensk historia, svenska språket, svensk kultur och tradition”

 

Kulturstipendiet 2012: Anna Büchel & Andrea Tjäder

Anna Büchel och Andrea Tjäder

Anna Büchel och Andrea Tjäder, båda studerande vid Koninklijk Conservatorium i Haag med inriktning på klassisk sång

 

Under SWEA Hollands jubileumsfest pingstafton 2012 utdelades vårt kulturstipendium till Anna Büchel och Andrea Tjäder, båda studerande vid Koninklijk Conservatorium i Haag med inriktning på klassisk sång.

 

 

Anna uppvisar ett imponerande CV trots sina unga år, med en gedigen utbildning samt flera framträdanden i klassiska operor. Vidare framstår Anna som en mycket lovande sopran genom de referenser som SWEA Hollands stipendiegrupp har tagit del av. Stipendiekommittén var enig i valet av Anna med motiveringen att hon på ett framstående och professionellt sätt kommer att representera Sverige ute i den internationella operavärlden. Det är med stor glädje som vi med vårt stipendium kan bidra till hennes master Class i St. Petersburg.

Andrea är en sopran som specialiserar sig i tidig musik på konservatoriet i Haag. Hon utmärkte sig redan tidigt som en duktig sångerska, bland annat under sina år på konservatoriet i Birmingham där hon deltog i många operauppsättningar. Stipendiekommittén är övertygad om att Andreas professionella och personliga kvalitéer förtjänar att lyftas fram och vill genom SWEA Hollands kulturstipendium stödja hennes internationella ambitioner. Stipendiet är avsett för en master Class med sopranen Emma Kirkby vid den årliga Dartington Summer School i Storbritannien i juli månad.

Vi ber att få önska Anna och Andrea all lycka i en framtida karriär.

Stipendiekommittén

 

Kulturstipendiet 2007: Linda-Maria Birbeck

Linda-Maria BirbeckLinda-Maria är en ung, innovativ fotograf. Hennes bilder har redan uppmärksammats och rönt uppskattning på en rad utställningar. Hon har nya spännande idéer med potential att nå en stor publik.

SWEA Holland vill genom detta stipendium ge Linda-Maria stöd och inspiration att fortsätta utveckla sitt arbete och konstnärskap.

Linda-Marias strävan att göra socialreportage, och då över något så alldagligt svenskt som “Svensson”, är mycket intressant, liksom hennes metod att genom empati i ord och bild fånga verkligheten på ett sätt som får oss att känna igen oss själva. Vi lever i en tid då bildspråket blir allt viktigare och en kombination av bild och berättande appellerar till många.

Att svenska Linda-Maria numera gjort Nederländerna till sitt hemland gör att hon troligen kan se den svenska vardagen med större perspektiv genom sin lins.

Som en uppmuntran till unga svenska tjejer delades också ett Ungdomsstipendium ut. Det gick till Eline Norberg.

 

Kulturstipendiet 2002: Suus Boerma