Network Menu

Genomförda aktiviteter 2018

Läs om årets aktiviteter här!

10-01 2018 Museumrundan på Mauritshuis

Nyårslunch för nya och gamla medlemmar

Årsmöte 8 februari 2018

Semlor hos Selmas

9-3-2018 Besök på CSMART Almere.