Network Menu

Sweor poppar upp! Vi besöker Singer muséet i Laren

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2019-06-01
12:00 – 15:00


Singer Laren har i sommar ett utbyte med Museum Ostwall i Dortmund och kan därmed visa en speciell översikt av tyska expressionister. Inte utsidan, men insidan. Konst som uttryck för känslor återgivet i starka färger, råa penseldrag och kraftiga former handlar det om.

Tid: 13.00

Adress: SInger Laren, Oude Drift 1, 1251 BS Laren

Hemsida: www.singerlaren.nl