Donationer

SWEA Holland får årligen donera €300 till Sverigefrämjande organisation i Nederländerna. Donation görs endast om ekonomin ger utrymme.