Network Menu

Nya Impulser – Eva Lundblad Mattson

Eva-Mattson

Eva Lundblad Mattson

Jag träffar Eva Mattson efter en lång arbetsdag, hon bjuder på en enkel men välkommen måltid hemma i Wassenaar. Eva är verksam som infektionsläkare och mikrobiolog i Delft och medlem i SWEA sedan många år tillbaka. Hon berättar om sitt yrke och om konststycket att vara medföljande partner och samtidigt bygga på den egna karriären.

Eftersom Eva är engagerad i SWEA Hollands stipendiekommité pratar vi också om kulturstipendiet som kommer att delas ut på 25-årsjubileet 20e maj.

 

Att vara medföljande partner kan förefalla vara en lyxig situation, men för en person med egna ambitioner som gärna vill arbeta kan det vara kämpigt. Hur har vägen sett ut för dig?

Vi är i Nederländerna för andra gången nu, när min man fick erbjudande om att arbeta här första gången skulle jag just påbörja min specialistutbildning i Lund. Det var 1992 och Sverige var inte med i EU, som medföljande fick man inte arbetstillstånd. Tack vare min professor vid Lunds universitetssjukhus lyckades jag få göra min forskarutbildning vid Utrechts universitetssjukhus, men utan forskalön. När jag doktorerat var det dags att flytta hem igen.

Jag började åter jobba på universitetssjukhuset i Lund som infektionsläkare. Helt oväntat blev det en flytt till Nederländerna igen 2002. Det kändes svårt att ge sig iväg och lämna en fast tjänst och den forskning jag byggt upp på hög nivå. Varken barnen eller jag var entusiastiska i början. Vi flyttade till Wassenaar för att barnen skulle kunna gå på Amerikanska skolan som visade sig vara jättebra, snart nog stortrivdes de.

Att vara medföljande partner och ha en egen karriär kan vara kämpigt.

Att vara medföljande partner och ha en egen karriär kan vara kämpigt.

 

Eva har blivit tuffare men ändå behållit svensk ödmjukhet.

Eva har blivit tuffare men ändå behållit svensk ödmjukhet.

Hur gick det för dig? Med all din värdefulla utbildning och kontakter måste det ha varit enkelt att få jobb?

Det visade sig att min svenska specialistutbildning inte godkändes i Nederländerna, i alla andra EU länder är den accepterad. För att kunna arbeta som infektionsläkare skulle jag behöva praktisera som invärtesmedicinare i utbildning fyra år till, dessutom lära mig holländska. Jag fick rådet att sadla om lite och fördjupa mig i mikrobiologi. På det viset räckte det med två års extra utbildning.

Som läkare måste man behärska språket väl, jag hade snappat upp många ord under den tidigare vistelsen, men det var tack vare en veckas intensiv hjärntvätt på det berömda språkinstitutet Regina Coeli i Vught som jag kom vidare. Det var fascinerande att se vad man kan lära sig på en vecka!

Det har krävts ansträngningar och din drivenhet har säkert varit till stor nytta. Du verkar stolt över det du åstadkommit. Vad tror du har varit den stora vinsten med att flytta utomlands?

Jag har blivit tuffare, vi är lite väl försiktiga i Sverige, speciellt när det gäller att ge negativ feedback. Dessutom hade jag nog inte kunnat jobba 80 % på en liknande tjänst i Sverige. En ledig dag i veckan när jag bl.a. ägnar mig åt att sjunga. Det är underbart att sjunga, det rekommenderar jag alla!

 

Ditt yrke, det finns mycket spännande och obehagligt att berätta om infektioner, men du är ändå positiv.

Det är ett väldigt intressant och brett område. Infektioner förekommer inom alla specialiteer på ett sjukhus och det finns många olika sorter. Det positiva är att man lyckas behandla de flesta infektionerna framgångsrikt på en vecka. Människor kan komma in och vara i ett väldigt kritiskt läge på grund av en infektion men en vecka senare kan de åka hem! Infektionsläkarens roll är att bedöma vilken sorts infektion patienten lider av, man har inte tid att vänta på odlingssvar och antibiotika måste sättas in så effektivt och snabbt som möjligt. Genom att behandla ”smalt” minskar man risken för att antibiotikaresistens uppstår.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot, man har blivit allt mer medveten om det. Det har äntligen blivit tydligt att vi måste satsa mer på forskning. ”Gamla” antibiotika har förbättrats men det har inte kommit några nya preparat med nya angreppsmekanismer på mycket länge. Här i Nederländerna ser resistensläget förhållandevis bra ut, ungefär som i Sverige pga en återhållsam policy för antibiotikaanvändning. Söderut i Europa däremot tilltar antibiotikaresistensen och i Asien är läget katastrofalt.

Har du något tips? Hur klarar man sig undan infektioner?

Handhygien! Genom att tvätta händerna och låta bli att ta sig i ansiktet kommer man långt, i alla fall vad gäller infektioner förorsakade av virus.

Vi skiljs åt efter ett trevligt och lärorikt samtal.

Vi skiljs åt efter ett trevligt och lärorikt samtal.

 

Vad betyder SWEA för dig?  

Inom SWEA finns kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrunder, det är spännande. Stämningen är öppen, välkomnande och positiv. Det finns mycket energi inom SWEA, många kvinnor lägger ner ett stort engagemang på gemenskapen. Även om det är svårt att hinna delta i alla program känns det viktigt att stötta SWEA.

Berätta om kulturstipendiet, vem kan söka det?

SWEA är inte bara ett nätverk för svensktalande kvinnor, vi är en ideell förening med syfte att främja det svenska språket samt att sprida kunskap om svensk kultur och tradition. Det sker genom donationer och stipendier. Sedan 2002 har SWEA Holland ett eget stipendium som delas ut vart femte år. I år kommer stipendiet att delas ut i samband med vårt 25-årsjubileum den 20e maj. Du som är kvinna, bosatt i Nederländerna, behärskar det svenska språket och är verksam med något som passar in i SWEA’s syfte i vid bemärkelse är välkommen att söka. Ansökan skall vara inne före 1 april.

SWEA Hollands kulturstipendium kan sökas fram till 1 april.

SWEA Hollands kulturstipendium kan sökas fram till 1 april.

Vill du också hjälpa till med Nya Impulser? Det finns massor att göra, så hör av dig! Använd gärna kommentarfältet här nedan om du vill reagera eller fråga om något.

Har du lust att komma med i SWEA Holland? Du kan anmäla dig här.

Text och bild: Margareta Svensson

 

Comments are closed.