Network Menu

After Work Amsterdam

Nästan varje tredje torsdag (kl 18-21) i månaden har vi After Work Amsterdam, ett utmärkt tillfälle att på ett enkelt sätt träffa några av oss som är med i SWEA Holland.

Plats: New York Film Academy förutom under sommarmånaderna, då träffas vi på Strand Zuid.

Välkommen!

Planerade After Work 2018:
15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 19 juli, 16 augusti, 20 september, 18 oktober och 15 november.

 

Comments are closed.