Network Menu

Nya impulser: Eva Kars berättar

Text och bild: Margareta Svensson

För er som känner vår eleganta styrelseordförande personligen är det kanske lite speciellt att se henne med gummistövlar på en leråker. Vi träffades i utkanterna av Almere för att talas vid om engagemanget för arkeologi, människor och SWEA.

Eva Kars är inte bara ordförande för SWEA Holland, hon är framförallt direktör för EARTH Integrated Archeology i Amersfoort. Det var ett stort beslut att lämna det trygga livet som löntagare och starta ett eget företag. Eva valde att följa sin dröm trots osäkerheten och efter åtta tuffa år börjar EARTH växa ikapp hennes ambitiösa visioner om vad arkeologi kan innebära för byggnadsbranschen, boende och arkeologer.

Hur orkar och hinner du med allt detta? Att vara ordförande för en SWEA-avdelning är ett stort ideellt åtagande som kan vara svårt att hinna med parallellt med en heltidskarriär.

Jag får energi av SWEA, det är underbart att få träffa alla dessa svenska kvinnor! Jag lär mig mycket av att prata med svenska kvinnor. Vi har mycket gemensamt i den kultur vi lämnat bakom oss, det ger mig självinsikt att se och skilja på det som är typiskt svenskt och det som är personligt. Med den kunskapen blir jag bättre på att förhandla och agera som företagsledare här i Nederländerna.

Dessutom, som ordförande får jag särskilt uppleva kraften i vårt internationella nätverk. Det är fantastiskt att känna gemenskapen av så många kvinnor världen över! Du har också möjlighet att ta del i den internationella samhörigheten på nästa regionmöte i Lissabon.

Berätta nu, varför står vi här i leran och fryser?

EARTH har fått i uppgift att undersöka om det finns spår efter människor långt nere i det som varit havsbotten så sent som på 1970-talet.
Den som vill bygga på mark där arkeologiska lämningar kan finnas har skyldighet att låta undersöka saken innan byggandet kan sätta igång. Om man påträffar fynd måste de naturligtvis bevaras, helst på plats under jorden men går det inte måste man ta upp dem. Då blir det besvärligt!

Risk eller möjlighet?

Plötsligt blir det tydligt att det som förefaller vara en spännande möjlighet, att det funnits en boplats för människor flera meter ner i leran för tusentals år sedan, för investerare och byggare i själva verket är en risk. Det blir dyrt och försinkar arbetet och det kan vara svårt att hitta sätt att presentera fynden så att kulturarvet kommer till sin rätt.

Det finns anledning att tro att det under leråkern vi står på har bott människor på den tiden vi var samlare och jägare. De kan ha lämnat spår efter sig som vi kan lära av. Det är det som är så spännande med arkeologi, utvecklingen, varför blev vi människor som vi blev?

Vad tror du? Var med och gissa! Kommer EARTH att hitta lämningar efter människor som levt här innan inlandsisen smälte? Bland de rätta svaren lottar vi ut två entrébiljetter till det arkeologiska museet Huis van Hilde.

Du som är medlem är hjärtligt välkommen att delta i tävlingen, men du kan också reagera, komma med förslag och hjälpa till.
Ge ditt svar här nedan! Glöm inte att dela, gilla och sprida vårt budskap!

Vill du bli medlem och ta del i vår gemenskap? Du är varmt välkommen!
Anmäl dig här.

Hälsningar,

Eva Kars

ordförande för SWEA Holland

P.S. Missa inte nästa artikel där Marie Treschow utrönar vad SWEA kan betyda i synnerhet för unga medlemmar.

Arkeologi provborrningar

Provborrningar i Almere på uppdrag av EARTH integrated Archeology. Foto: Margareta Svensson

Eva Kars i Almere

Eva Kars besöker en leråker där hus skall byggas när den arkeologiska undersökningen är färdig. Foto: Margareta Svensson

Lera samlas för analys.

Lera från 5 meters djup samlas in för analys. Foto: Margareta Svensson

2 Responses to Nya impulser: Eva Kars berättar

  1. Barbro hilwig 2016-06-22 at 07:10 #

    Det var klurigt! Människor som levt innan inlandsisen smälte kan man inte tänka sig men väl jägare och samlare som följde isens tillbakagång. Eva skulle inte stå i en leråker om hon inte förmodade att det fanns något flintspår att upptäcka. Hon har nog sina koordinater och apparater på plats så jag satsar på Eva och tror att hon kan komma fram till något sensationellt.

  2. Eva Kars 2016-06-22 at 11:03 #

    Nej naturligtvis levde man inte under isen, men man tror att tidiga förfäder till oss, Neanderthalare var aktiva här innan isen låg, ca 200.000 – 170.000 f.kr. ,
    För ca 15.000 år sen kommer människan tillbaka. Vid tidigare undersökningar har vi funnit spår av dessa jägare. De spåren vi nu söker i Almere, just på den här leråkern, är jägare och samlare från ca 6000-5000 f.kr.