Network Menu

Föredrag David Persson 5 november

IMG_2577FOLKHEMMET

Den vida omtalade föreläsningen av David Persson om Folkhemmet gick av stapeln igår på UvA i Amsterdam. Det blev en inspirerande och lärorik kväll som bidrog till att öka förståelsen för den svenska identiteten inte bara hos oss själva utan även bland våra nära och kära här i Nederländerna.

Föreläsningen handlade om den svenska socialdemokratins ideologiska grundvalar under tiden 1932-1986. David som fått ett SWEA-stipendium för att forska om detta ämne berättade med talande exempel ur sin avhandling. Vi fick smakprov ur tal och artiklar skrivna av Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme.

Enligt David var Socialdemokraternas långa oavbrutna tid vid makten (44 år, mellan 1932 och 1976) endast möjlig med ett mycket starkt ideologiskt program i botten.
Centralt i detta ideologiska system står Folkhemmet omgivet av andra starka begrepp som samförstånd, jämlikhet, trygghet, solidaritet, demokrati, samarbete.
Det låter underbart men David är kritisk och pekar även på skuggsidan av de positivt klingande begreppen. Orden representerar inte verkligheten utan bidrar till mytbildning med politisk makt som mål. Socialdemokraterna hade verkligen en utopi för ögonen, de ville skapa en ny människa utformad för att leva i ett idealiskt samhälle där alla tar ansvar för varandra och ingen hamnar utanför.

Denna utopi har än idag en viktig roll i bygget av den svenska identiteten, den fungerar både som historisk och ideologisk bas. Paradoxalt nog har forskningen på området kommit igång först på 1990-talet, David menar att det beror på att det inte var möjligt att reflektera över fenomenet innan det fått ett slut. Först nu när vi avvecklat välfärdsstaten och kastat ideologin överbord kan vi se klart hur starkt den format vår svenska identitet.

Margareta Svensson 6 november 2015

Comments are closed.