Network Menu

SWEA Hollands styrelse

Arbetsutskott

Ordförande – Linda Sjöström

Vice ordförande – Johanna van Wijnen

Sekreterare – Linda Fröjse

Kassör – Madeleine Toe Laer

Ledamöter

Webbansvarig – Maria Kroezen-Åkersten

Medlemsansvarig – Jeanette Broberg

Programansvarig – Emma Westsson

Valberedningen

Margareta Svensson
Susanne Wahlfors

Klicka på länken och lär känna styrelsen