Network Menu

SWEA Hollands styrelse

Arbetsutskott

Ordförande – Eva Kars

Vice Ordförande – Margareta Svensson

Sekreterare – Jenny Franzén Lycke

Kassör – Susanne Stenberg

Ledamöter

Medlemsansvarig – Jeanette Broberg

Programansvarig – Susanne Wahlfors

Webbansvarig – Marie Treschow

Ledamot – Erica Törnlöw

Valberedningen

Barbro Hilwig
Pernilla Cederbank

Klicka på länken och lär känna styrelsen